Welkom!

Welkom op de website van de Woolder Es, ook wel Woolderes, een ‘gouden buurt’ in het westen van Hengelo en maakt deel uit van de wijk Woolde. Wij doen ons best om onze wijkgenoten te informeren over belangrijke en soms onbelangrijke gebeurtenissen in onze wijk! 

Deze pagina is bijgewerkt op: 30-10-2020. 

Handtekeningen actie voormalig Carintpand Steenmeijerstraat 4

De komst van het RIBW (Regionale Instelling Begeleid Wonen) in het pand aan de Steenmeijerstraat 4 is geen goed idee. Onder dit motto is de belangengroep van de Steenmeijerstraat een handtekeningen actie in de wijk gestart tegen de komst van 25 woonunits voor 24-uurs zorg aan psychisch kwetsbare mensen van het RIBW. Benadrukt blijft dat de buurt niet tegen zorg in de wijk/in het pand Steenmeijerstraat 4 is; maar wel tegen deze vorm van zorg waarbij leefbaarheid en veiligheid in het geding komen. In de nabijheid van de Woolder Es zijn al veel diverse zorginstellingen en scholen gevestigd , ons inziens wordt er een onevenredig groot beroep gedaan op onze kleine wijk. Daarnaast zijn de voorzieningen in de Woolder Es minimaal. Al met al reden voor de belangengroep om deze handtekeningen actie te starten. Met veel hulp van een aantal buurbewoners zijn er al flink van handtekeningen gezet. Maakt u zich ook zorgen over de komst van het RIBW, dan kunt u ook uw handtekening zetten. Bij de snackbar aan de Woolder Es weg en bij de fysiotherapie Wooldersteen liggen lijsten waarop u uw handtekening kunt zetten. Samen sterk voor een veilige, leefbare, sociale en zorgzame Woolder Es. Namens de belangengroep, Bea Driessen Info.steenmeijerstraat@gmail.com

-o-o-o-o-

Als doorgeefluik van gebeurtenissen in onze buurt publiceren wij de onderstaande brief:

“”””””Informatiebrief ontwikkelingen Steenmeijerstraat 4.

Beste wijk-/ buurtbewoners,

Middels dit bericht worden de bewoners van de Woolder Es geïnformeerd over het volgende:

Het pand aan de Steenmeijerstraat 4, waar voorheen Carint gevestigd was en nu nog de fysiotherapie Wooldersteen, is verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar wil het pand verbouwen en gereed maken voor 25 cliënten van de RIBW groep Overijssel. Het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) biedt 24/7 drempelloze ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen.

Dit betekent dat de fysiotherapie gaat verdwijnen en er in de Woolder Es nog een instelling voor maatschappelijke zorg/beschermd wonen bij komt, naast de instellingen die wij al bij ons in de naaste omgeving hebben, denk hierbij b.v. aan het Gezondheidspark, het Woolde, en de woonvoorzieningen voor jongeren op de hoek van de Deldenerstraat (WOPIT).

Uiteraard verdienen alle mensen die zorg nodig hebben een goede plek in onze samenleving, maar er is zorg bij de omwonenden. Nog eens een  groep van 25 kwetsbare mensen, in een wijk met weinig voorzieningen, doet een grote aanslag op het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid in de Woolder Es.

Helaas lijkt het erop dat de gemeente niet veel moeite doet om de belangen van de wijkbewoners te onderzoeken. Een goed en inhoudelijk gesprek met de gemeente en haar wijkbewoners over de  (betere) invulling van het pand kan ten goede komen aan de hele wijk en bijdragen aan een veilige en leefbare Woolder Es.

Om de plannen van de projectontwikkelaar/RIBW te realiseren is er een bestemmingsplanwijziging nodig.

Bij deze een oproep aan de bewoners van de Woolder Es om de berichtgeving voor de aanvraag goed in de gaten te houden en zo nodig een zienswijze in te dienen en later bezwaar aan te tekenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

Voor een melding dat de aanvraag wordt ingediend kunt u zich aanmelden bij https://www.overheid.nl/overuwbuurt  of wekelijks het Hengelose weekblad in de gaten houden.

De Woolder Es verdient het om leefbaar en veilig te blijven.””””””

(De afzender is bij ons bekend).

-o-o-o-o-

De Woolderes is winnaar van de Gouden Buurt Award van de provincie Overijssel geworden. Helaas voor ons is een buurt in Breda dé Gouden Buurt van heel Nederland geworden. Maar wij zijn toch wel heel trots dat we de winnaar zijn in onze provincie! En dat allemaal ook dankzij U, de medebewoners van onze fijne buurt! We hebben dit heugelijke feit zaterdag 26-09 gevierd bij de WoolderTref en in de Rumkehof. Met dank aan de Jumbo Woolderesweg voor het heerlijke gebak.

TC Tubantia heeft met medewerking van een aantal buurtbewoners een heel leuk artikel over deze gebeurtenis gepubliceerd, dat vind je hier: ‘Het is goed toeven in Hengelose wijk Woolderes’.  

 

Beste Woolder-Essers,

 

Afgelopen weekend, 4 oktober 2020, kregen wij van de gemeente Hengelo een bericht over de nieuwste, strengere, corona maatregelen. Samengevat komt het hierop neer: Voor het wijkwelzijnswerk geldt: gezelschappen mogen niet groter zijn dan 4 personen!!!
Dit betekent feitelijk dat een overgroot deel van onze activiteiten stil komt te liggen voor, in ieder geval, de komende weken.
Uitzonderingen zijn niet van toepassing op het wijkwelzijnswerk.
Iedereen wordt dringend gevraagd om zowel buiten als binnen een mondkapje te dragen. Wanneer iemand zich op een zitplaats bevindt dan mag het kapje afgedaan worden. Zodra de persoon opstaat moet het kapje weer gedragen worden.
 
Dit heeft de volgende consequenties:
dinsdagmiddag de vrije inloop houden we wel normaal van 14.30 – 17.00 uur maar u loopt het risico dat er al 4 bezoekers zijn, en dus nog even een ommetje moet lopen of fietsen. U kunt ook als u wilt komen kort tevoren even bellen met 0653 159 149.
 
Vrijdagmiddag wordt de biljartgroep gesplitst in een vroege en late groep van elk 4 deelnemers, 13.30 – 14.45 uur en 15.00 – 16.15 uur.
 
mbt De WoolderTref Speciaal van 15 oktober, het “olifanten-uitje”, vindt nog overleg plaats.
 
Hopend dat we zo de komende weken in goede gezondheid doorkomen, Ger Jansen, initiator WoolderTref.

PS. We zijn bezig om met buurtbewoners één boek Hengelo 2 van de Jumbo vol te krijgen met de plaatjes, we schieten al aardig op. Dus, ook al spaart u ze zelf niet, vraag er wel naar en breng ze mee op dinsdagmiddag. Spaart u ze wel, dan kunt u op dinsdagmiddag dubbelen komen ruilen.

Wij volgen de richtlijnen en aanwijzingen vanuit RIVM, overheid en gemeente met betrekking tot het coronavirus. Meer informatie op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden…

We organiseren op donderdagen een WoolderTref Speciaal! Op deze middagen besteden we aandacht aan één bepaald thema.

 

Donderdag 24 september: Deze middag brachten we een bezoekje aan Museumboerderij Erve Niehof in Gelselaar. Na de gezellige wandeling, fijne rondleiding en terrasje pakken hebben we lekkere pannenkoeken gegeten bij Florijn. De foto’s spreken voor zich!

 

Onder voorbehoud vanwege de veranderende corona richtlijnen:

Woensdag 11 november, 19.00 uur: Een avond over dementie. Wijkracht verzorgt deze avond voor belangstellenden, betrokkenen en ervaringsdeskundigen. Vooraf opgeven via onderstaand e-mail adres. 

Door de corona-beperkingen worden er momenteel geen workshops door Willemina Bakkenes gegeven. Maar ze zit niet stil! Willemina heeft een aantal Coronabloemen gemaakt. Kijk eens op haar pagina en website voor haar andere artistieke werken: hier.

Heb je een idee voor een thema? Wil je iets komen vertellen over je hobby? Laat het ons weten via e-mail wooldertref@logical.nl.

Herinrichting Deldenerstraat

De Deldenerstraat wordt opgeknapt en is tot eind 2020 afgesloten. 

28-09-2020: Vanaf deze dag worden een aantal zaken gewijzigd. Er wordt omgeschakeld van het oude weggedeelte naar het nieuw geasfalteerde stuk weg. De rijrichting blijft hetzelfde. De aansluiting van de Woolderesweg op de Deldenerstraat wordt opengesteld, maar je kunt met de auto dan alleen rechtsaf richting Geerdinksweg! Het oude gedeelte van de bestrating inclusief parkeerplaatsen en trottoirs wordt verwijderd om plaats te maken voor vernieuwing. Maak gebruik van de speciale oversteekstroken i.v.m. de veiligheid van u maar ook van de harde werkers. 

 

Nieuwbouw Het Woolde Gebouw 2 voortgang

17-09-2020: Het hoogste punt is bereikt, dus gingen de vlaggen in top. Vanwege de C-tijd was het een sobere ceremonie. Zowel binnen als buiten wordt hard gewerkt. Op de tweede foto kun je zien dat de isolatie en pleisterwerk aan de buitenzijde al gedeeltelijk is aangebracht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is LogoWoolderesVlagBarMicro.png

Seahorse project 

Wij houden je zoveel als mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze speciale pagina, klik op: Seahorse Project pagina.

17-09-2020: Zagen we eind vorige maand de eerste bouwkraan verschijnen, de laatste weken zijn al veel materialen en een aantal bouwcontainers geplaatst.

-o-o-o-o-

Grappig detail: De sheddaken hebben broertjes en zusjes. In ‘s-Hertogenbosch was ooit de firma Cooymans gevestigd op het industrieterrein ‘De Wolfsdonken’. En in het fabrieksgebouw werden ook sheddaken verwerkt. De laatste jaren is het gebouw gedeeltelijk bewaard gebleven en is er o.a. een Jumbo-filiaal in gevestigd.

 

Gemeente Hengelo heeft op 28 januari 2020 gemeentenieuws gepubliceerd waarin melding gemaakt wordt dat het bestemmingsplan van Seahorse onherroepelijk is. De link:  Gemeentenieuws Hengelo 28 januari 2020 .

Hier onder een slideshow van het Seahorse terrein. Ik fotografeer alleen buiten het hekwerk. Op 8-04-2020 bijgewerkt fb.

Er hangt één AED bij de Jumbo buiten, rechts van de ingang, en één Jumbo AED binnen, links van de informatiebalie!

Bijdragen voor de AED buiten zijn  altijd welkom! Uw bijdrage a.u.b. overmaken op: NL 87 ABNA 0591 9457 62 t.n.v. Bewonerscomite Woolderes, o.v.v. AED of stort in de collectebus in de Jumbo (na de ingang rechts op de balie). Groeten, Herman Aalderink

Wijkagent

We hebben ook een wijkagent, dit is momenteel Eddy Bennink. Hij heeft ook een eigen Facebook pagina, die is hier te vinden: https://www.facebook.com/WijkagentEddy/.

Er gebeurt veel in deze wijk, wat wellicht ook voor u interessant is. Kijk maar eens op de diverse pagina’s, te bereiken door met de muisaanwijzer over de tabbladen te schuiven en daar de gewenste woorden aan te klikken.

Heb je iets te melden, een concert, open dag o.i.d.? Geef het door aan fred@bumann.nl. Of je kunt een reactieformulier invullen, dat werkt ook prima.

Deze website is steeds aan het veranderen, het kan voorkomen dat sommige links of koppelingen (nog) niet werken.

Woolderes vanuit de lucht

Hits: 32666