AED in Woolderes

 Bijdrage gevraagd voor aanschaf nieuwe AED!!

Bijdragen a.u.b. overmaken op: NL 87 ABNA 0591 9457 62

t.n.v. Bewonerscomite Woolderes,  o.v.v. AED

of in de collectebus bij de EMTÉ

AED Stand van zaken

Er hangt een nieuwe AED aan de muur van de EMTÉ.
Inmiddels hebben 24 huishoudens een bijdrage overgemaakt, voor in totaal € 357,50.
In de collectebus in de EMTÉ is ca. € 150,= gestort. In totaal is er dus ruim € 500,= binnen.
Alle gevers hartelijk dank! Maar, er is nog niet genoeg geld om hem te betalen.
Beste buurtbewoners die nog niet hebben gegeven: met z’n allen moet het toch lukken om ook het resterende bedrag op te brengen!
Maak uw bijdragen a.u.b. over op: NL 87 ABNA 0591 9457 62 t.n.v. Bewonerscomite Woolderes, o.v.v. AED of    stort in de collectebus in de EMTÉ (na de ingang rechts op de balie)

Groeten, Herman Aalderink

De AED aan de zijmuur van de EMTÉ hangt er sinds halverwege 2009. Een AED heeft een levensduur van maximaal 8 jaar. Hij is dan ook aan vervanging toe. Ik ben graag bereid er voor te zorgen dat er binnenkort weer een AED beschikbaar is.

Een nieuwe AED kost € 1750,=
Voor onze buurt de Woolder Es moet het toch geen probleem zijn om dit bedrag op te brengen!! Daarom een vriendelijk verzoek een bijdrage te leveren.

Aanschaf en onderhoudskosten
De aanschaf van een nieuwe AED kost zoals gezegd € 1750,=. Om de 4 jaar moet de batterij worden vervangen (kosten € 399,00). Met uw bijdrage voor de nieuwe AED zijn wij komende 4 jaren verzekerd van een goed onderhouden AED in onze wijk.

Inzet AED en reanimeren

Het afgelopen jaar is “onze” AED 4 keer ingezet.

In Nederland worden elke week gemiddeld 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Bij een plotselinge hartstilstand is er acuut levensgevaar, omdat de bloedtoevoer naar de hersenen en daarmee het zuurstoftransport stopt. Na ongeveer 4-6 minuten zullen hersencellen onherstelbaar beschadigen.
Als een omstander in die eerste minuten na een hartstilstand direct met reanimatie begint, wordt het zuurstoftransport naar de hersenen kunstmatig op gang gehouden en wordt beschadiging voorkomen. Door reanimeren én binnen 4 tot 6 minuten te defibrilleren (met de AED) is de kans op overleven liefst 72%.

Een slachtoffer van een hartstilstand is op dat moment dan ook volledig afhankelijk van doortastend optreden van een omstander. Weet u wat te doen?

Cursus reanimeren

U kunt ervoor zorgen dat u geen hulpeloze toeschouwer bent. Voor iedereen is een reanimatie- en AED cursus belangrijk!!
Een reanimatie- en AED cursus duurt 3,5 tot 4 uur. U ontvangt een certificaat. Om het certificaat geldig te houden, is één herhalingsles per jaar noodzakelijk.

Ik probeer de kosten van een cursus zo laag mogelijk te houden:

  • nieuwe cursus kost € 25,00 (incl. cursusboek)
  • een herhalingscursus kost € 20,00.

Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) deze cursus.

Als je een cursus wilt volgen, geef je dan op een email aan mij te sturen met de volgende gegevens.

  • Naam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Nummer mobiele telefoon
  • Emailadres
  • Of je mee wil doen aan nieuwe cursus of een herhalingscursus

 

Vriendelijke groet,

Toon Knippenborg

Delhezstraat 29; 7555 NX Hengelo

t.knippenborg@home.nl

 

 

Bij de EmTé  aan de Woolderesweg hangt een AED

 

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand.

De AED geeft een elektrische schok af waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht.

De overlevingskans van deze slachtoffers neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Reanimatie: eerste hulp bij levensgevaar.
Elke week worden 300 mensen in ons plotseling door een
hartstilstand getroffen. Bij een plotselinge hartstilstand is er acuut
levensgevaar, omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en
daarmee het zuurstoftransport. Na ongeveer 4-6 minuten zullen
hersencellen onherstelbaar beschadigen. Maar als een
omstander direct in die eerste minuten na de hartstilstand met
reanimatie begint, wordt de zuurstoftransport vooral naar de
hersenen kunstmatig op gang gehouden en wordt beschadiging
van hersenen en andere organen voorkomen.
Door binnen 4 tot 6 minuten te defibrilleren (met de AED) is de
kans op overleven liefst 72%.
Een slachtoffer van een hartstilstand is op dat moment dus
volledig afhankelijk van doortastend optreden van een
omstander. Weet u wat te doen?

Weergaven: 507