WMO Clientenraad Hengelo

Datum: 17 mei 2018.

 

Geachte Redactie,

Graag zou de WMO Cliënten Raad gebruik maken van uw medium om zichzelf te presenteren en een aantal vragen te stellen/oproepen te doen.

De WMO cliëntenraad is ingesteld door de gemeente Hengelo om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wij bekijken dat eerst en vooral vanuit het belang van de cliënt. Wij willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor alle inwoners van Hengelo, met name voor de cliënten van de WMO. Wij willen zoveel als mogelijk bevorderen dat WMO cliënten betrokken blijven bij de oplossing van hun hulpvragen en baas blijven over hun eigen leven. Wij willen vaak voorkomende problemen bij de uitvoering van de WMO signaleren en aankaarten bij de gemeente Hengelo.

De leden van de cliëntenraad zijn onafhankelijke vrijwilligers, wij doen dit vanuit onze betrokkenheid bij een goed functionerende uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Samen brengen wij allerlei deskundigheid en persoonlijke-, werk- en bestuurservaring in,  ieder heeft zijn eigen netwerk en vaak ook eigen ervaring met mantelzorg en WMO.

“Leden gezocht voor het Cliëntenpanel van de WMO-Raad!”

Het cliëntenpanel is onderdeel van de WMO-Cliëntenraad Hengelo. Via het cliëntenpanel is het mogelijk om online onderzoek te doen bij burgers die gebruik maken van de WMO, hun naasten, bezoekers en geïnteresseerden. In het cliëntenpanel worden (nieuwe) initiatieven en uitkomsten getoetst. Met hun deelname helpen de leden van het cliëntenpanel de kwaliteit van de WMO-zorg via de WMO-raad verder verbeteren. Leden van het cliëntenpanel ontvangen enkele keren per jaar een vragenlijst per e-mail.

De vragen kunnen gaan over:

  • Afval, de grijze Otto
  • Leesbaarheid van de brieven van de gemeente
  • Huishoudelijke hulp
  • Vervoer
  • Klachtafhandeling

 “Hoe leesbaar zijn de brieven van de gemeente Hengelo?”

De WMO-Raad Hengelo is een onderzoek gestart samen met onderzoekers van een Universiteit naar de leesbaarheid van de brieven van de gemeente Hengelo. Daarnaast zijn wij benieuwd naar hoe de Hengelose burger zelf deze brieven ervaart die door de gemeente worden toegezonden.

Zie hiervoor en voor meer informatie onze website: www.wmocrhengelo.nl

Voor verdere informatie kunt u mij benaderen.

 

Met vriendelijke groet,

Jacob Pol; voorzitter WMO-CR Hengelo – 06-46255066

 

 

 

 

 

 

Bezoeken: 343