Paddenstoelen-Spreuken-Route in de Woolderes

Paddenstoelen in de Woolder Es (dit is een bewerking van een stuk in het Woolderesnieuws nr. 32 van april 2010.

Een initiatief van een bevlogen buurtbewoner. De initiatiefnemer, Benno van Aken. Benno is een gedreven bewoner van de Woolder Es. Hij vertelde hoe hij op het idee van de paddenstoelen is gekomen. Hij las de over de buurtbonnen die de gemeente beschikbaar had gesteld. De buurtbonnen zijn ingesteld om initiatieven van bewoners te ondersteunen die bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt waarin ze wonen. Benno was al lange tijd actief. Hij wist van de aanwezigheid van
een bomenroute door de Woolder Es. Zelf heeft hij er actief aan bijgedragen dat er verschillende kunstwerken zijn geplaatst in de buurt. Na wat denken, ontstond
het idee om iets te doen wat verband houdt met de bomenroute en met een route langs de kunstwerken. En het zou mooi zijn als daar ook een Twents tintje aan gegeven zou kunnen worden. Van het één kwam het ander en zo ontstond het idee van paddenstoelen met Twentse spreuken die een route door de Woolder Es aanwijzen. En deze route leidt deels langs de bomen van de bomenroute en langs de kunstwerken in de buurt. Met dit idee werd een buurtbon aangevraagd en door de gemeente toegekend. Vervolgens gebeld naar de ANWB, zij hebben immers jarenlange ervaring met paddenstoelen die routes aanwijzen. Het bleek echter dat de ANWB geen paddenstoelen verkocht. Voor Benno is zo’n boodschap geen reden om te stoppen. Na verder zoeken en bellen, vond hij een bedrijf in Friesland dat wel paddenstoelen
kon maken en ze ook verkocht. Een drukker erbij gezocht die de spreuken op de paddenstoelen kon drukken. Toen was het zaak een goede route te bepalen. Daarvoor zocht hij contact met Trivium. Bewoners van Trivium komen regelmatig naar de Woolder Es om daar een wandeling te maken. Samen met Trivium is een goede route bepaald. Benno benaderde vervolgens de gemeente om er voor de zorgen dat stoepen op de route werden voorzien van op- en afritten zodat ook rolstoelgebruikers de route kunnen volgen. Ook bedacht hij dat de bewoners van Trivium niet meer de jongsten zijn en misschien af en toe willen zitten. Daarom ook gekeken naar plaatsen waar een bank geplaatst zou kunnen worden. In totaal werden zes nieuwe banken en 10 paddenstoelen geplaatst. Dat plaatsen ging echter niet zonder slag of stoot. Er waren buurtbewoners die wat moeite hadden met de plaats van de paddenstoelen en/of banken. Zij maakten bezwaar bij de gemeente (de paddenstoelen en banken staan op gemeentegrond). En vanaf toen ontstonden er problemen. De communicatie tussen Benno en buurtbewoners verliep tijdens de voorbereidingen niet goed. Naar aanleiding van de bezwaren verplaatste de gemeente een bank en verwijderde een paddenstoel, zonder dat Benno daar van wist. Al met al ontstond er een impasse: doordat één paddenstoel ontbreekt, ontbreekt momenteel een schakel in de route. Het is echter wel de bedoeling om de komende tijd de ontbrekende paddenstoel terug te plaatsen op een voor alle partijen aanvaardbare plaats.

Ook Twentse Courant Tubantia heeft hier aandacht aan besteed.

Dit was de situatie in 2010. Binnenkort wordt bovenstaande stuk aangepast aan de huidige situatie.

Paddenstoel 1

Paddenstoel 2

Paddenstoel 3

Paddenstoel 4

Paddenstoel 5

Paddenstoel 6

Paddenstoel 7

Paddenstoel 8

Paddenstoel 9

 

 

 

 

 

 

Paddenstoel 10

PADDENSTOELEN-SPREUKEN-ROUTE WOOLDERES, de teksten in het Twents

(Spreukenpaddestoel 01) Deldenerstraat – Pasteurstraat
Spoaren is ’t rapst verdeend
Better de schoon’n versletten as ’t ber
Stil wean is mangs de beste maneer um te proaten
Iej bewaart ’n geheim ’t best duur ’t te vergetten

(Spreukenpaddestoel 02) Pasteurstraat – Freud straat
As ’t gevoar vuurbiej is, is ’t gebed vergetten
Loat oe gen oaren anneaien a-j der zölf nog twee hebt
Wat leu wilt hoger driet’n as ze ’t gat hebt zit’n
Ok op ’n hoogsten troon zit de leu op ’t gat

(Spreukenpaddestoel 03) Freud straat – Landsteinerstraat
Iej leaft mer vuur de healft a-j allenig vur oezölf leaft
A-j de oagen ’n tuk hebt, zee-j nich vol
Oet ne fles köj nich meer schenk’n as der in zit
Wie op de teen geet stoan, blif nich laank op de been

(Spreukenpaddestoel 04) Landsteinerstraat – Woolder Esweg
Leefde dee eindigt hef nooit ’n echt begin had
De geleeardsten bint de wiesten nich
Zeg nich allens wa-j wet, mer wet aait wa-j zegt
’t is ’n wies man, den heuren en zwiegen kan

(Spreukenpaddestoel 05) Woolder Esweg – Pasteurstraat
Iej kont nich langer vrea heb’n as ’n noaber ’t toolöt
As de leu nich heur’n wilt is der gen roop’n an
Iej wördt oald as de leu zegt daj der nog schier oetzeet
Wieze leu hebt lever geluk as geliek

(Spreukenpaddestoel 06) Woolder Esweg – Semmelweistraat
 Oale leu bint jonge leu op leaftied
Oaveral op eerde bi-j evven wied van ’n hemmel
Alleen ’n mulder leaft van de weend
Doo twee gaten biej mekaar en iej hebt wier een gat

(Spreukenpaddestoel 07) Semmelweistraat – Curie straat
Nem de leu zoas ze bint, aanderen bint der nich
Leu dee niks te zeggen hebt proat vaak ’t meest
A-j noar bed goat, loat dan de zoargen in de kleer
A-j mekaar geliek geft bi-j zo oetproat

(Spreukenpaddestoel 08) Curie straat – Woolder Esweg
Van krom hoalt krie-j gennen rechten poal
Der schier oetzeen geet nich deper as’t vel
Wat leu wet niks, bint niks, mer könt allens
Grote veut vroagt grote kloomp

(Spreukenpaddestoel 09) Woolder Esweg – Geerdinksweg
De tong slit nich van mooie weurde
Iej mot nich zo dom wean allens te willen wetten
De mode verslit meer kleer as de leu
’t Bezwoar van metproat’n is dat aander’n dat ok wilt

(Spreukenpaddestoel 10) Geerdinksweg – Deldenerstraat
Zoonder slechte leu was der gennen goden affekoat
Beginnen is makkelijk, volhoalden is de keunst
As allens metlöp kriegt wiej nen langen optocht
As ’t kleed of is, zeej de fouten
  
Het initiatief voor de Paddenstoelen Spreuken route werd  in 2010 genomen door Benno van Aken, een buurtbewoner van de Woolderes.

 

Deze pagina is bijgewerkt op 22-07-2021. FB

 

Weergaven: 730