Woolderlanen nieuwbouw project

Een ingrijpend nieuwbouw project voor onze wijk. Van industrie naar wonen. We houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Laatste wijziging: 16-1-2019.

 • Project Woolderlanen voortgangDe gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld: • Seahorseterrein. Meer info op: Gemeentenieuws Hengelo 15 januari 2019.
 • 5-8-2018 Herinnering mailing, met gewijzigde planning.
 • 26-7-2018 Mailing van de projectontwikkelaar met gewijzigde planninghttps://mailchi.mp/922af7e33634/woolderlanen-informatiebijeenkomst-hengelo-369369?e=fba0ba13f4
 • Publicatie RTVOost over aardgasvrij Woolderlanen: http://www.rtvoost.nl/nieuws/292682/nieuwe-woonwijk-woolderlanen-in-hengelo-wordt-aardgasloos-gebouwd#.Ww2_J1fAmyI.facebook
 • Publicatie over Ontwerp Bestemmingsplan Seahorse Ontwerp bestemmingsplan ter inzage bij gemeente Hengelo.
 • Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Seahorse Op maandag 28 mei is er een inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan Seahorse. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen stellen. U bent tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom in de Woolderschool, Semmelweisstraat 42. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Antoine Mahler. Kijk voor meer informatie en de procedure bij de publicatie onder ‘Officiële bekendmakingen’.
 • Ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden. Het college van B en W is van plan om hogere geluidgrenswaarden van 52, 54, 55 en 56 dB (Lden) voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van de te bouwen woningen aan de: • Woolderlanen (het zogenoemde Seahorse-terrein in de Woolder Es).
  Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van delen van dit terrein hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende geluidwerende maatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te voldoen. Het ontwerpbesluit houdt verband met het ontwerp bestemmingsplan Seahorse. U vindt de bekendmaking hiervan boj de Bestemmingsplannen.
  Inzien en zienswijzen U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 23 mei tot en met 3 juli 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Herman Aalderink.
 • 22 Februari 2018 werd een informatieavond gehouden voor ca. 350 mensen. Belangstellenden en omwonenden. Op en rond vijf tafels waren details te zien van de voorlopige plannen. Er zijn  nog geen definitieve tekeningen en dus zijn ook de prijzen geschat. De planning is -onder voorbehoud- dat het bestemmingsplan in november 2018 gewijzigd zal zijn  en dat daarna de verkoop van de diverse bouwwerken zal starten.

Meer informatie over dit project is te vinden op: www.woolderlanen.nl

17-4-2018 – De toekomstige toegang tot het nieuwbouwterrein

17-4-2018 – WoolderPlateau, een grote zandvlakte

 16 Februari 2018 – Nu nog puin en een kale vlakte.

Hits: 536