SEAHORSE project

Een ingrijpend nieuwbouw project voor onze wijk. Van industrie naar wonen. Wij houden je zoveel als mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij hebben hierbij geen enkel commercieel belang en zijn alleen een doorgeefluik voor de bewoners van de Woolderes. Laatste wijziging: 03-01-2023.

Hier onder een slideshow van het Seahorse terrein. Ik fotografeer alleen buiten het hekwerk. Op 8-04-2020 bijgewerkt fb.

-o-o-o-o-o-

Grappig detail: De sheddaken hebben broertjes en zusjes. In ‘s-Hertogenbosch was ooit de firma Cooymans gevestigd op het industrieterrein ‘De Wolfsdonken’. En in het fabrieksgebouw werden ook sheddaken verwerkt. De laatste jaren is het gebouw gedeeltelijk bewaard gebleven en is er o.a. een Jumbo-filiaal in gevestigd.

 

 

 

 

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-

Straatnamen Seahorse

De R.A. de Monchystraat is vernoemd naar de oprichter van de Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij (1841-1913), de M. de Witstraat naar de oprichter van de Fabriek van Meetwerktuigen NV (1884-1964) en de H. Hulshoff Polstraat naar de directeur van de Hengelose Bontweverij (1843-1927). De R.A. de Monchystraat en M. de Witstraat zijn de ‘dragende’ lanen die dwars door de nieuwe wijk lopen. De H. Hulshoff Polstraat komt op de kopse kant, parallel aan de Geerdinksweg.

Deze wijk is gebouwd op het terrein van de vroegere Koninklijke Weefgoederen Fabriek (KWF), producent van de bekende Seahorsehanddoeken, -theedoeken en -lakens. In totaal komen er 110 woningen, en is begeleid door Ontwikkelaar VanWonen.

Bron: Internet.

-o-o-o-o-o-

Gemeente Hengelo heeft op 28 januari 2020 gemeentenieuws gepubliceerd waarin melding gemaakt wordt dat het bestemmingsplan van Seahorse onherroepelijk is. De link:  Gemeentenieuws Hengelo 28 januari 2020 .

Op 16-10-2019 schreef TC Tubantia: Raad van State maakt weg vrij voor woningbouw Seahorse terrein. Op 24-9-2019 schreef TC Tubantia het volgende: Stoer en stads wonen op het Seahorse terrein .

Seahorse Project: 18-9-2019: Een aantal omwonenden ontving,  op adres geadresseerde, informatie over de stand van zaken en bouwverkeer. Niet ontvangen? Kijk op: https://www.wonenopseahorse.nl/omwonenden/ .

Seahorse Project: TC Tubantia publiceerde dit op 4-9-2019: Omwonenden wachten nog op verkeersonderzoek Seahorseterrein in Hengelo. Op 11-7-2019, een mailing ontvangen over de pre-sale van woningen op het Seahorse terrein. Meer info op: https://www.wonenopseahorse.nl/ Gemeente Hengelo: Vergunningaanvraag voor een tijdelijke in-/uitrit nabij Geerdinksweg 185 ingediend op 27 mei. Deze aanvraag heeft betrekking op het Seahorse terrein:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-140872.html. Deze vergunning is verleend op 10-7-2019. TC Tubantia schreef op 5-6-2019https://www.tubantia.nl/hengelo/droste-bouwt-nieuwe-wijk-seahorse-in-hengelo~a7c23a99/ De projectnaam ‘Woolderlanen’ is inmiddels gewijzigd in ‘Seahorse’ en heeft ook een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/seahorsehengelo/ Op 19-4-2019 werd dit bericht gepubliceerd bij RTV Oost: https://www.rtvoost.nl/nieuws/311189/Klap-voor-omwonenden-Seahorse-terrein-in-Hengelo-nieuwbouw-woonwijk-kan-starten.

Project Woolderlanen (Seahorse terrein)

TC Tubantia heeft op 10-4-2019 een bericht geplaatst: https://www.tubantia.nl/hengelo/omwonenden-woolderesweg-in-hengelo-niet-geschikt-voor-ontsluiting-nieuwe-wijk~aa850f1d/

RTV Oost heeft op 9-4-2019 een bericht geplaatst: https://www.rtvoost.nl/nieuws/310638/Raad-van-State-buigt-zich-over-nieuwbouwplan-Woolderlanen-Hengelo

De voortgang van dit project is bij ons te volgen op deze pagina:  http://www.woolder-es.nl/?page_id=2223.

Op 25-3-2019 is de volgende mailing van VanWonen ontvangen: Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken van het project Seahorse zoals u onderstaand kunt teruglezen. Ook zullen wij binnenkort de verkaveling met bouwnummer en de eerste beelden kunnen tonen, hou uw mail dus goed in de gaten. Stand van zaken bestemmingsplan Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is goed nieuws en een flinke stap binnen de gehele ontwikkeling. Dit vormt de basis voor de verdere planontwikkeling. Wel is het zo dat een aantal belanghebbenden beroep hebben aangetekend tegen dit besluit van de Hengelose gemeenteraad. Dit betekent dat de hoogste bestuursrechter van ons land uitspraak zal moeten doen over de beroepschriften. Hopelijk krijgen we binnen nu en 6 maanden duidelijkheid hierover en weten we dus of we kunnen gaan starten met de eerste werkzaamheden. Ondertussen gaat bij VanWonen achter de schermen de voorbereiding van de woningen vol door en verwachten we binnenkort met de eerste schetsen naar buiten te kunnen komen. Planning De actuele planning is terug te vinden op de projectwebsite. Wanneer komt welke fase in verkoop en uit welke woningen bestaat elke fase, dit is allemaal terug te vinden in de planning.

Ook de VERKEERSVEILIGHEID in onze wijk heeft de aandacht!: https://www.tubantia.nl/hengelo/weinig-besef-verkeersveiligheid-in-voortgezet-onderwijs-hengelo~a52d8de4/

Langs de Geerdinksweg is inmiddels een nieuw billboard geplaatst. Dit betekent dus dat er weer wat voortgang geboekt is met de ontwikkeling van het Seahorse terrein. De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld: • Seahorseterrein. Meer info op: Gemeentenieuws Hengelo 15 januari 2019. 5-8-2018 Herinnering mailing, met gewijzigde planning. 26-7-2018 Mailing van de projectontwikkelaar met gewijzigde planninghttps://mailchi.mp/922af7e33634/woolderlanen-informatiebijeenkomst-hengelo-369369?e=fba0ba13f4 Publicatie RTVOost over aardgasvrij Woolderlanen: http://www.rtvoost.nl/nieuws/292682/nieuwe-woonwijk-woolderlanen-in-hengelo-wordt-aardgasloos-gebouwd#.Ww2_J1fAmyI.facebook Publicatie over Ontwerp Bestemmingsplan Seahorse Ontwerp bestemmingsplan ter inzage bij gemeente Hengelo. Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Seahorse Op maandag 28 mei is er een inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan Seahorse. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen stellen. U bent tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom in de Woolderschool, Semmelweisstraat 42. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Antoine Mahler. Kijk voor meer informatie en de procedure bij de publicatie onder ‘Officiële bekendmakingen’. Ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden. Het college van B en W is van plan om hogere geluidgrenswaarden van 52, 54, 55 en 56 dB (Lden) voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van de te bouwen woningen aan de: • Woolderlanen (het zogenoemde Seahorse-terrein in de Woolder Es). Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van delen van dit terrein hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende geluidwerende maatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te voldoen. Het ontwerpbesluit houdt verband met het ontwerp bestemmingsplan Seahorse. U vindt de bekendmaking hiervan boj de Bestemmingsplannen. Inzien en zienswijzen U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 23 mei tot en met 3 juli 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Herman Aalderink. 22 Februari 2018 werd een informatieavond gehouden voor ca. 350 mensen. Belangstellenden en omwonenden. Op en rond vijf tafels waren details te zien van de voorlopige plannen. Er zijn  nog geen definitieve tekeningen en dus zijn ook de prijzen geschat. De planning is -onder voorbehoud- dat het bestemmingsplan in november 2018 gewijzigd zal zijn  en dat daarna de verkoop van de diverse bouwwerken zal starten. Meer informatie over dit project is te vinden op: www.woolderlanen.nl

17-4-2018 – De toekomstige toegang tot het nieuwbouwterrein

17-4-2018 – WoolderPlateau, een grote zandvlakte

 16 Februari 2018 – Nu nog puin en een kale vlakte.

Weergaven: 2713