Logical – software & support bv

 

Steenmeijerstraat 14, 7555 NB Hengelo
telf: 074 291 73 42
e-mail: info@logical.nl

automatiseringsadviezen – hardware – software – systeemontwikkeling – serviceverwerking

levering hardware en netwerken, incl. installatie en onderhoud
levering standaard software, incl. installatie en ondersteuning
ondersteuning, on-site, telefonisch, remote
service verwerking, o.a. ledenadministratie, financiële administratie, IBAN-acceptgiro’s
ontwikkeling maatwerksoftware mbv DataFlex
systeembeheer
print on demand, tot A3 formaat; incl. afwerking

specialist in character-based database applicaties mbv DataFlex
LogicFinas – financiële administratie
BiBus – schoolboeken uitgifte en administratie
Laars – ledenadministratie en abonnementen registratie, incasso, acceptgiro, cheshires
LogProd – orderadministratie, voorraden, productie
Printwerk – tot A3 formaat in kleur, barcodes, etiketten, volgnummers
nComputimg terminal server en clients – tot 30 gebruikers op 1 PC

Weergaven: 1364